नाहरकत दाखला आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद, सांगली.

LOADING...
व्यवसायीक माहिती :
अनु.क्र
व्यवसायाचे नांव
नवीन प्रकरण शुल्क
नूतनीकरण शुल्क
1
   स्टील रोलीग मिल बांधणे
नवीन प्रकरण शुल्क
15000
    नूतनीकरण शुल्क
5000
2
   स्फोटक पदार्थ साठा
नवीन प्रकरण शुल्क
10000
    नूतनीकरण शुल्क
5000
3
   खण उत्खनन
नवीन प्रकरण शुल्क
10000
    नूतनीकरण शुल्क
5000
4
   स्फोटक पदार्थ साठा
नवीन प्रकरण शुल्क
10000
    नूतनीकरण शुल्क
5000
5
   बार परमिटरूम
नवीन प्रकरण शुल्क
15000
    नूतनीकरण शुल्क
5000
6
   कारखाना
नवीन प्रकरण शुल्क
10000
    नूतनीकरण शुल्क
5000
7
   स्टोनक्रशर
नवीन प्रकरण शुल्क
10000
    नूतनीकरण शुल्क
5000
8
   पेट्रोलपंप
नवीन प्रकरण शुल्क
15000
    नूतनीकरण शुल्क
5000
9
   हॉटमिक्स प्लान्ट
नवीन प्रकरण शुल्क
10000
    नूतनीकरण शुल्क
5000
10
   थीनरइथेनोल कारखाना
नवीन प्रकरण शुल्क
10000
    नूतनीकरण शुल्क
5000
11
   दुध चिलिंग प्लान्ट
नवीन प्रकरण शुल्क
10000
    नूतनीकरण शुल्क
5000
12
   बिगरशेती औद्योगिक
नवीन प्रकरण शुल्क
5000
    नूतनीकरण शुल्क
3000
13
   बिगरशेती वाणिज्य
नवीन प्रकरण शुल्क
5000
    नूतनीकरण शुल्क
3000
14
   खाजगी शाळा इमारत बांधणे
नवीन प्रकरण शुल्क
5000
    नूतनीकरण शुल्क
3000
15
   बिगरशेती शेती पूरक व्यवसाय
नवीन प्रकरण शुल्क
5000
    नूतनीकरण शुल्क
3000
16
   खाजगी मुलामुलींचे वसतिगृह बांधणे
नवीन प्रकरण शुल्क
5000
    नूतनीकरण शुल्क
3000
17
   ग्रीन हौसेस शीतगृह नाहरकत
नवीन प्रकरण शुल्क
5000
    नूतनीकरण शुल्क
3000
18
   इतर पशुखाध्य
नवीन प्रकरण शुल्क
5000
    नूतनीकरण शुल्क
5000
19
   खाजगी शाळेची इमारत नाहरकत
नवीन प्रकरण शुल्क
3000
    नूतनीकरण शुल्क
1500
20
   नर्सरी
नवीन प्रकरण शुल्क
3000
    नूतनीकरण शुल्क
1500
21
   सोया प्रोसेसिंग प्रकल्प
नवीन प्रकरण शुल्क
3000
    नूतनीकरण शुल्क
1500
22
   खाजगी मुलामुलींचे वसतिगृह नाहरकत
नवीन प्रकरण शुल्क
3000
    नूतनीकरण शुल्क
1500
23
   दवाखाना बांधणे नाहरकत
नवीन प्रकरण शुल्क
3000
    नूतनीकरण शुल्क
1500
24
   बिगरशेती निवास
नवीन प्रकरण शुल्क
1500
    नूतनीकरण शुल्क
500
25
   वीटभटटी
नवीन प्रकरण शुल्क
1500
    नूतनीकरण शुल्क
500
26
   पॉवरलूम
नवीन प्रकरण शुल्क
1500
    नूतनीकरण शुल्क
500
27
   चित्रपटगृह
नवीन प्रकरण शुल्क
1500
    नूतनीकरण शुल्क
500
28
   उपहारगृह
नवीन प्रकरण शुल्क
1500
    नूतनीकरण शुल्क
500
29
   आईस कारखाना
नवीन प्रकरण शुल्क
1500
    नूतनीकरण शुल्क
500
30
   लॉजिंग बोर्डिंग
नवीन प्रकरण शुल्क
1500
    नूतनीकरण शुल्क
500
31
   लॉजिंग बोर्डिंग
नवीन प्रकरण शुल्क
1500
    नूतनीकरण शुल्क
500
32
   व्हिडिओ सेंटर
नवीन प्रकरण शुल्क
1500
    नूतनीकरण शुल्क
500
33
   सौमिल
नवीन प्रकरण शुल्क
1500
    नूतनीकरण शुल्क
500
34
   रस पेयालय
नवीन प्रकरण शुल्क
1500
    नूतनीकरण शुल्क
500
35
   मटन चिकन शौप
नवीन प्रकरण शुल्क
1500
    नूतनीकरण शुल्क
500
36
   चिरमुरे भट्टी
नवीन प्रकरण शुल्क
1500
    नूतनीकरण शुल्क
500
37
   पिठाची गिरणी
नवीन प्रकरण शुल्क
1500
    नूतनीकरण शुल्क
500
38
   टायर रिमोल्डींग
नवीन प्रकरण शुल्क
1500
    नूतनीकरण शुल्क
500
39
   पोल्टी व्यवसाय
नवीन प्रकरण शुल्क
1500
    नूतनीकरण शुल्क
500
40
   कृत्रिम धागा
नवीन प्रकरण शुल्क
1500
    नूतनीकरण शुल्क
500
41
   नाट्यगृह
नवीन प्रकरण शुल्क
1500
    नूतनीकरण शुल्क
500
42
   शीतपेयालय
नवीन प्रकरण शुल्क
1500
    नूतनीकरण शुल्क
500
43
   चटणी कांडप डंक
नवीन प्रकरण शुल्क
1500
    नूतनीकरण शुल्क
500
44
   तत्सम व्यवसाय
नवीन प्रकरण शुल्क
1500
    नूतनीकरण शुल्क
500
45
   रबर व्यवसाय
नवीन प्रकरण शुल्क
1500
    नूतनीकरण शुल्क
500
46
   स्टील मागणी
नवीन प्रकरण शुल्क
1500
    नूतनीकरण शुल्क
500
47
   देशी दारू दुकान
नवीन प्रकरण शुल्क
15000
    नूतनीकरण शुल्क
5000
48
   वर्कशोप
नवीन प्रकरण शुल्क
1500
    नूतनीकरण शुल्क
500
49
   मोटार वर्कशोप
नवीन प्रकरण शुल्क
1500
    नूतनीकरण शुल्क
500
50
   हॉटेल
नवीन प्रकरण शुल्क
1500
    नूतनीकरण शुल्क
500
51
   खानावळ
नवीन प्रकरण शुल्क
1500
    नूतनीकरण शुल्क
500
52
   टुरिंग तोकीज
नवीन प्रकरण शुल्क
1500
    नूतनीकरण शुल्क
500
53
   ओईलमिल
नवीन प्रकरण शुल्क
1500
    नूतनीकरण शुल्क
500
54
   बेकरी व्यवसाय
नवीन प्रकरण शुल्क
1500
    नूतनीकरण शुल्क
500
55
   bear शॉपी वाईन शॉपी
नवीन प्रकरण शुल्क
15000
    नूतनीकरण शुल्क
5000
56
   चायनीज सेंटर
नवीन प्रकरण शुल्क
1500
    नूतनीकरण शुल्क
500
57
   आईस सेंटर
नवीन प्रकरण शुल्क
1500
    नूतनीकरण शुल्क
500
58
   आईस्क्रीम सेन्टर
नवीन प्रकरण शुल्क
1500
    नूतनीकरण शुल्क
500
59
   नास्त टी सेंटर
नवीन प्रकरण शुल्क
1500
    नूतनीकरण शुल्क
500
60
   रॉकेलसाठा नाहरकत
नवीन प्रकरण शुल्क
1500
    नूतनीकरण शुल्क
500
61
   दुध संकलन केंद्र / दुध डेअरी
नवीन प्रकरण शुल्क
1500
    नूतनीकरण शुल्क
500
62
   फाटके निर्मिती कारखाना
नवीन प्रकरण शुल्क
1500
    नूतनीकरण शुल्क
500
63
   फाताकेविक्री
नवीन प्रकरण शुल्क
1500
    नूतनीकरण शुल्क
500
64
   दुग्धजन्य पदार्थ तयार करणे
नवीन प्रकरण शुल्क
1500
    नूतनीकरण शुल्क
1000
65
   बिगरशेती शैक्षणिक
नवीन प्रकरण शुल्क
1500
    नूतनीकरण शुल्क
500
66
   शेळी मेंढी पालन नाहरकत
नवीन प्रकरण शुल्क
1500
    नूतनीकरण शुल्क
500
67
   डुप्लीकेट नाहरकत दाखला
नवीन प्रकरण शुल्क
1000
    नूतनीकरण शुल्क
0
68
   शासकीय कार्यालयासाठी नाहरकत
नवीन प्रकरण शुल्क
0
    नूतनीकरण शुल्क
0
69
   इंदिरा अवास घरकुल
नवीन प्रकरण शुल्क
0
    नूतनीकरण शुल्क
0
70
   आठवडा बाजार भरवणे
नवीन प्रकरण शुल्क
0
    नूतनीकरण शुल्क
0
71
   स्मशान भूमी नाहरकत
नवीन प्रकरण शुल्क
0
    नूतनीकरण शुल्क
0
72
   इतर
नवीन प्रकरण शुल्क
1500
    नूतनीकरण शुल्क
500
73
   व्हिडिओ गेम
नवीन प्रकरण शुल्क
1500
    नूतनीकरण शुल्क
500
पत्ता:

आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद, सांगली-मिरज रोड . ता-मिरज , जि-सांगली

पीन कोड नंबर: ४१६४१६.

दूरध्वनी क्रमांक: ०२३३-२३७३०३२